Om Kroppsglede

Denne workshopen er en to-dagers workshop som er kun for kvinner.

Meningen med dette helgekurset er å gi kvinner en mulighet til å bli bedre kjent med sin egen kropp, vulva og seksualitet.
Målet er at etter endt workshop skal den enkelte kvinne ha beveget seg i positiv retning i forhold til sin egen kropp og kanskje også ha noe mer kunnskap om egen seksuell respons og lystfølelse.
Det handler også om å tørre å utfordre seg selv litt i forhold til egen sårbarhet.
Det vil være likt for alle som deltar på denne workshopen.

Workshopen foregår i et trygt, støttende miljø.

Vi sitter hovedsakelig i en sirkel gjennom disse to dagene.
Dette er ”sisterhood” på sitt beste, det er samvær uten konkurranse, hvor vi lærer av hverandre, bygger bånd og vennskap.

Vårens workshop er planlagt til den 29.-30. april 2017
Ta kontakt om du ønsker flere detaljer.